a

ONZE WERKWIJZE

Na uw akkoord wordt uw document voorgelegd aan de vertaalspecialist die wij voor de betreffende taal, het onderwerp en het type document het meest geschikt achten. Dat kan een intern vertaler zijn, of een van de vertalers in ons externe Scandinaviënetwerk.

De vertaling wordt vervolgens gereviseerd door een tweede vertaler en voor de overeengekomen deadline in de oorspronkelijke opmaak naar u verzonden.