a

BEËDIGDE VERTALINGEN

In bepaalde gevallen zult u de vertaling van uw document naar of vanuit een Scandinavische taal moeten laten beëdigen, bijvoorbeeld als het gaat om statuten, uittreksels uit het Handelsregister of verklaringen van officiële instanties.

Met ‘beëdiging’ wordt bedoeld dat de vertaler bij de rechtbank staat geregistreerd en aan de vertaling een verklaring hecht waarin hij/zij formeel bevestigt dat de inhoud van de vertaling identiek is aan de inhoud van het brondocument.